قوانین و مقررات

این توافقنامه بین نانوپارس که در این توافقنامه " نانوپارس " نامیده میشود از یک طرف و شما (وکیل، نماینده، وارث و جانشین شما) که در این توافقنامه "مشترک" نامیده میشوید از طرف دیگر، تنظیم شده و از لحظه تائید که بعنوان امضای الکترونیکی شما تلقی میگردد معتبر و قابل اجراست. این توافقنامه شرایط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات نانوپارس را تعیین نموده و تعهدات نانوپارس به مشترک و بالعکس تعهدات مشترک به نانوپارس را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشترک تشریح می کند. این توافقنامه مانند دیگر سیاستهای نانوپارس ، به همراه تمامی تغییرات ضمیمه آن، تشکیل دهنده توافقنامه ای کامل و اختصاصی بین مشترک و نانوپارس می باشد که در رابطه با چگونگی نحوه استفاده از خدمات و محصولات نانوپارس میباشد و همچنین تکمیل کننده تمامی پیشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلی می باشد.

تمامی سیاستنامه ها و توافقنامه های مربوط به خدمات و محصولات نانوپارس به صورت بخش های جداگانه در این توافقنامه آمده است که شامل سیاست نامه های مورد بحث (UDRP) نیز می باشد. با تهیه محصولات و خدمات نانوپارس، مشترک موافقت مینماید که تمامی شرایط و توافقنامه های پیوست را که بخشی از این توافقنامه هستند درک و موافقت نموده که به آن عمل نماید. علاوه بر تمامی نقل و انتقالات مالی انجام شده توسط مشترک، مشترک با شرایط این توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالی که توسط هر کسی که بعنوان جانشین مشترک یا هر کسی که از اشتراک ایجاد شده توسط مشترک در نانوپارس استفاده می کند انجام می شود نیز موافقت میکند، حتی درصورتیکه نقل و انتقال به جانشینی از مشترک انجام نشده باشد. قوانین کلی مطرح شده در بند "الف" در مورد تمامی مشترکین نانوپارس اعمال می شود. توافقنامه های خاص مربوط به خدمات و یا محصولات، در بند "ب" مطرح شده اند که هریک صرفا در مورد مشترکینی که آن محصولات یا خدمات را تهیه نموده اند قابل اجراست.

الف) قوانین کلی خدمات و محصولات

1- توافقنامه و تغییرات

مشترک متعهد میشود که با تغییراتی که ممکن است نانوپارس هر از چندگاهی در این توافقنامه ایجاد کند موافقت نموده و محدودیتهایی را که پس از اعمال این تغییرات ایجاد می شود رعایت نماید. چنانچه خدمات و یا محصولات نانوپارس را تهیه نماید، این توافقنامه باید به طور کامل و تا زمانی که از خدمات و محصولات استفاده می کند و از مزایای آن بهره می برد، اجرا شود. چنانچه مشترک در استفاده از محصولات و خدمات نانوپارس انصراف دهد، هیچ وجهی از سوی نانوپارس مسترد نمی گردد. مشترک می پذیرد که در صورت تمایل به قطع استفاده از خدمات نانوپارس مسئول خواهد بود که این موضوع را به نانوپارس اطلاع دهد. بدیهی است اطلاع رسانی مشترک نباید زودتر از 15 روز پیش از تاریخ پرداخت و دیرتر از 3 روز پیش از تاریخ پرداخت صورت گیرد.

2- اطلاعات صحیح

مشترک موافقت می نماید که با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات نانوپارس اطلاعات صحیح در اختیار نانوپارس قرار دهد و نانوپارس برای برقراری هرگونه ارتباط با مشترک از اطلاعات ارائه شده توسط مشترک استفاده نماید چنانچه اطلاعاتی که ارائه میدهد نادرست، مبهم یا ناقص باشد و یا نانوپارس شبهه مستدلی در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و یا دقیق نبودن اطلاعت شما داشته باشد نانوپارس به صلاحدید خود مجاز خواهد بود خدمات مشترک را قطع و حساب وی را مسدود نماید.

3-حفظ اطلاعات محرمانه

شما می توانید در این قسمت رویه حفظ اطلاعات محرمانه در نانوپارس را مطالعه فرمائید که در مورد تمامی محصولات و خدمات نانوپارس اعمال میشود.این رویه در برگیرنده حقوق مشترک و مسئولیت نانوپارس در رابطه با حفظ اطلاعات شخصی مشترک است. نانوپارس از اطلاعات مشترک بر خلاف و غیر از اهداف و محدودیتهای ذکر شده در رویه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد کرد.

4-امنیت حساب

مشترک متعهد می گردد که محرمانه بودن کلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نماید. مسئولیت تمامی عملیاتی که بوسیله حساب مشترک انجام گیرد به عهده خود مشترک است. چنانچه استفاده غیرمجاز و یا ناقض امنیت صورت بگیرد باید سریعا به نانوپارس اطلاع داده شود.بدیهی است نانوپارس هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر و زیان که بر اثر استفاده فرد دیگری از کلمه عبور و یا حساب مشترک با و یا بدون اطلاع مشترک انجام شده نمپذیرد. مشترک همچنین موافقت می نماید که مسئولیت خسارتهای وارده احتمالی به نانوپارس یا دیگر مشترکین که در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب یا کلمه عبور مشترک بوده به عهده مشترک میباشد. مشترک میبایست به دلایل امنیتی اطلاعات دسترسی به حساب خود را در جای امن نگهداری نموده و در مورد عدم دسترسی دیگران به اطلاعات حساب، نام کاربری و کلمه عبور خود احتیاط نماید. بدیهی است مسئولیت تمامی عملیاتی که از طریق حساب مشترک انجام می گیرد، چه بوسیله خود مشترک و چه بوسیله جانشین و نماینده وی و یا افراد متفرقه و یا به هر طریق دیگر، به عهده مشترک میباشد. نانوپارس از پذیرفتن مسئولیت هرگونه فعالیت انجام شده در حساب مشترک با و یا بدون اجازه مشترک خودداری می کند.

5- عدم استفاده غیر قانونی و خلاف شرع

مشترک موافقت می نماید که هیچگونه استفاده خلاف قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین جاری بین الملل انجام ندهد.

نانوپارس مختار است، به علت استفاده غیرقانونی مشترک از خدمات و محصولات، یا به دلیل ارسال هرزنامه(spam) و یا مصرف بیش از حد CPU در سرویس های اشتراکی و یا موارد غیر اخلاقی، اطلاعات مشترک را حذف و اقدامات اصلاحی انجام دهد هیچگونه وجهی قابل استرداد به مشترک نخواهد بود.

نانوپارس حق آشکار ساختن هرگونه اطلاعات را برای اجرای قوانین، مقررات و بطور کلی روال قانونی و درخواست دستگاه های قضایی و دولتی، ضروری می داند و همچنین حق ویرایش، رد، ارسال یا حذف هرگونه موارد یا اطلاعات را به صورت کلی یا جزئی به صلاحدید نانوپارس در هر زمان برای خود محفوظ می دارد.

چنانچه خدمات یا محصولاتی توسط مشترک تهیه شده باشد نانوپارس اجباری برای نظارت بر استفاده مشترک از خدمات و محصولات را ندارد.

نانوپارس این حق را برای خود محفوظ می دارد که استفاده از خدمات و محصولات را بررسی نموده و به اختیار خود آنرا لغو نماید.نانوپارس مجاز است دسترسی مشترک به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دلیل بدون اطلاع قبلی قطع و یا مسدود نماید.چنانچه استفاده مشترک از محصولات و خدمات منجر به اقدام و یا تهدید قانونی علیه نانوپارس، شرکتهای وابسته و یا شرکاء گردد، نانوپارس مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتیجه این اقدامات به ادامه سرویس دهی به مشترک خود خاتمه دهد.

نانوپارس همه حسابها را برای استفاده بیش از حد فضا و یا پهنای باند و منابع سرور را مانند CPU و RAM ، مورد بررسی قرار می دهد و در صورت مشاهده استفاده بیش از میزان تعیین شده، بمنظور دریافت هزینه مازاد و یا قطع سرویس مشترک اقدام می نماید.چنانچه استفاده مشترک از محصولات و خدمات حاوی هرزنامه (spam) و یا موارد غیر اخلاقی باشد نانوپارس مجاز به لغو سرویس مشترک خواهد بود.

اعمال غیراخلاقی عبارتند از اعمالی که جهت افترا زدن، آسیب زدن، سوء استفاده، تهدید، بدگویی و آزار اشخاص ثالث طراحی شده اند، اعمالی که مغایر با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و بین الملل می باشند، اعمالی که جهت تشویق دیگران به رفتارهای غیرقانونی از قبیل و نه محدود به جنایت، استفاده غیراخلاقی از تصاویر کودکان و ... طراحی شده اند. اعمالی که حریم شخص ثالث و یا یک نژاد یا ادیان و مقدسات را مورد تعارض قرار می دهند. فعالیتهایی که جهت جعل هویت شخص ثالث، وارد شدن به رایانه و یا شبکه دیگران به طور غیرمجاز (هک کردن)، انتشار ویروسهای اینترنتی و اعمال تخریب دیگران طراحی شده اند و یا فعالیتهایی که به هرصورت منجر به آزار کودکان گردد. بدیهی است اعمال غیراخلاقی تنها به موارد فوق محدود نمی گردد.

6-عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسویه خسارت

نانوپارس به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از یک حساب و یا تشخیص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و یا نامه های ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد کرد و علاوه بر این، مشترک متعهد به پرداخت کل مبلغ خسارت تعیین شده پس از برآورد خسارات وارد شده به نانوپارس میباشد. مشترک تائید می کند که مفاد سیاستنامه عدم ارسال هرزنامه نانوپارس را مطالعه و درک نموده و رعایت کردن آنها را پذیرفته است. این شرایط برای استفاده از تمامی خدمات و محصولات قابل اجراست.

7-مالکیت معنوی

کلیه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالکیت معنوی نانوپارس متعلق به نانوپارس است. مشترک موافقت می کند که هیچ سود یا امتیازی در این مالکیت معنوی به وی منتقل نمی شود و متعهد می شود که هیچ گونه ادعا و درخواستی درباره سود خدمات و محصولات نخواهد کرد.

مشترک درک و موافقت می کند که کلیه محتویات و موارد موجود در این موافقتنامه، سایر رویه ها و وب سایت نانوپارس مانند سایر حقوق و قوانین مالکیت تحت حفاظت قوانین مختلف حق نشر، حق امتیاز و علامت تجاری در جمهوری اسلامی ایران می باشد و نانوپارس صادر کننده امتیاز آن صریحاً تمامی حقوق مربوط به چنین مواردی را برای خود محفوظ می دارد، همچنین مشترک درک و موافقت نموده است که از هرگونه استفاده از بندهای شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صریح کتبی از نانوپارس یا صادرکننده امتیاز آن منع شده است. هیچ گونه امتیاز یا حقی تحت هرگونه حق نشر، امتیاز، علامت تجاری، علامت خدماتی یا حق مالکیت یا پروانه دیگر بوسیله این توافق نامه به مشترک واگذار نشده است.

8- استفاده از محصولات نرم افزاری نانوپارس

چنانچه مشترک محصولات نرم افزاری گواهی شده نانوپارس را تهیه نماید، نانوپارس به مشترک یک جواز محدود، غیر انحصاری، غیر قابل انتقال برای استفاده از نرم افزار ارائه می دهد.مشترک می تواند نرم افزار را بر روی هر پایگاه اطلاع رسانی اجرا نماید اما نمی تواند آن را بر روی 2 و یا چند پایگاه اطلاع رسانی بطور همزمان نصب کند.

مشترک نمی تواند در نرم افزار تغییرات اعمال نموده و یا با نرم افزارهای دیگر ترکیب نماید همچنین نمی تواند نرم افزاری را از این نرم افزار مشتق و یا plug-in مبتنی بر نرم افزار ایجاد نماید.هیچ عملی برای دستیابی به کد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمی باشد.نانوپارس تمامی حقوق نرم افزار را برای خود محفوظ می دارد.نرم افزار و تمامی نسخه های کپی آن که مشترک به طور مجاز تهیه نماید تحت مالکیت معنوی نانوپارس هستند.

کد منابع (Source Code) نرم افزار دارایی انحصاری نانوپارس بوده و نرم افزار از طریق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ایران محافظت می شود.بجز حقوقی که در این توافقنامه صریحا به مشترک اعطا شده هیچ حق دیگری نسبت به نرم افزار به مشترک تعلق نمی گیرد و کلیه حقوق آن برای نانوپارس محفوظ می باشد.نانوپارس محصولات نرم افزاری خود را بدون هیچ نوع ضمانت و گارانتی صریح یا ضمنی ارائه می دهد با این وجود محدودیتی برای ارائه ضمانتهای ضمنی در حین فروش ندارد.

9-هزینه و پرداخت

کلیه هزینه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت می شوند و غیر قابل بازگشت می باشند مگر اینکه به نوعی صریحا ذکر شده باشد، حتی اگر خدمات مشترک قبل از مدت زمان تعیین شده به حال تعلیق درآید، قطع و یا واگذار گردد.

نانوپارس صریحا این حق را برای خود محفوظ می دارد که قیمت گذاری را بوسیله پست الکترونیک و یا بر روی وب سایت رسمی خود(nanopars.com) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشترک با ارائه کارتهای اعتباری تعیین شده، واریز به حساب بانکی، چک های حقیقی و حقوقی و روشهای دیگری که رسماً اعلام شده است با استفاده از سیستم پیش پرداخت نانوپارس قابل انجام است. مشترک می‌تواند از طریق روشهای پرداخت تعیین شده، حساب پیش پرداخت خود را شارژ نماید.

چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاریخ پرداخت صورت‌حساب ماهانه مشترک براساس نرخ خرید تعیین می‌شود مگر اینکه تاریخ خرید بعد از بیست و نهم ماه باشد.در این صورت تاریخ پرداخت صورت‌حساب بیست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و یا طولانی تر داشته باشد و گزینه تمدید اتوماتیک را انتخاب کرده باشد ،نانوپارس به طور اتوماتیک سرویس مورد نظر را تمدید خواهد کرد و مبلغ آن را از موجودی پیش پرداخت حساب مشترک بر اساس نرخهای جاری نانوپارس دریافت خواهد کرد.

چنانچه به هر دلیل نانوپارس موفق به دریافت بدهی مشترک، از طریق روشهای پرداخت تعیین شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشترک موافقت می‌نماید که نانوپارس مشترک را برای تسویه بدهی‌ تحت پیگرد قانونی قرار دهد. چنانچه پرداختهای مشترک توسط کارت اعتباری انجام گیرد و اگر به هر دلیل نانوپارس نتواند کل مبلغ بدهی مشترک بابت محصولات و خدمات را از کارت اعتباری وی دریافت نماید مشترک موافقت می‌نماید که نانوپارس مشترک را برای تسویه بدهی‌ تحت پیگرد قانونی قرار دهد. بمنظور تسویه بدهی، نانوپارس خود را مجاز میداند تا بلافاصله سرویس مشترک را که بوسیله مشترک یا از طریق وی تهیه و یا تمدید شده‌اند بدون هیچگونه اطلاع قبلی لغو و یا مسدود نماید.

صورت حساب هزینه‌ها از طریق روش پرداخت انتخابی مشترک دریافت می‌شود. مشترک می‌تواند هر زمان که مایل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت "افزایش اعتبار" خود تعیین نماید. مشترک توافق می‌کند که در مورد تمدید خدمات دریافتی خود به طور کامل مسئول بوده و چنانچه نانوپارس موفق به دریافت هزینه سرویس مشترک از طریق روش پرداخت انتخابی وی نشود، نانوپارس هیچ مسئولیتی در قبال مشترک و یا شخص ثالث نخواهد داشت.

ب) سیستم پیش پرداخت

مشخصات سیستم

با استفاده از سیستم پیش پرداخت نانوپارس در حقیقت مشترک پیشاپیش وجهی را به نانوپارس می‌پردازد و هر زمان که مایل بود از موجودی حساب پیش پرداخت خود استفاده می‌نماید. بدیهی است در زمان خرید نیز بجای پرداخت در اصل یک مرتبه موجودی به حساب مشترک واریز و همان لحظه نیز توسط سیستم برداشت میشود تا بدین ترتیب روال استفاده از سیستم پیش پرداخت برای همه محصولات و خدمات در هر حالت رعایت شود. مشترک در مقابل خدمات و محصولاتی که از نانوپارس خریداری می‌نماید و نانوپارس به وی ارئه می‌دهد توافق می‌کند که هزینه آنها را با استفاده از این سیستم انجام دهد

پرداخت مشترک می تواند از طریق کارت های اعتباری تعیین شده، حوالجات تلفنی/تلگرافی، حواله و یا چک حقیقی یا حقوقی و یا روشهای پرداخت تعیین شده صورت گیرد. مشترک موافقت می‌نماید چنانچه چک بانکی وی وصول نگردد علاوه بر طی روال قانونی، ملزم به پرداخت جریمه ای معادل 4% از کل مبلغ چک وصول نشده میباشد، نانوپارس خود را مجاز میداند این جریمه را بدون اطلاع قبلی از حساب مشترک دریافت نماید.

مشترک می‌تواند هر زمان که مایل باشد مقدار موجودی باقی مانده در حساب خود را از قسمت "گزارش حساب"در وب سایت نانوپارس بررسی نماید. در صورت تمایل به بسته شدن حساب و درخواست استرداد وجه، 15% ( از اعتبار مصرف نشده ) به عنوان کارمزد کسر و ما بقی به مشترک مسترد خواهد شد.تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به سیستم پیش پرداخت بر اساس ریال ایران صورت می‌گیرد.

استفاده از موجودی حساب پیش پرداخت

استفاده از موجودی حساب پیش پرداخت تنها برای خرید محصولات و خدمات نانوپارس از طریق وب سایت نانوپارس امکان پذیر است. هیچ خریدی بدون تکمیل موجودی حساب مشترک (حداقل به میزان خرید مورد نظر) صورت نمی‌گیرد. مشترک می‌تواند هر زمان که مایل بود اعتبار خود را افزایش دهد. مشاهده ریز عملکرد مربوط به حساب مشترک از طریق لینک "کارکرد حساب" در کنترل پنل اعضاء در وب سایت نانوپارس امکان پذیر می‌باشد.حساب مشترک خرید‌های انجام شده، وجه باقی مانده در حساب، مبلغ هر خرید انجام شده، زمان انجام و ... را نمایش می‌دهد. نانوپارس حق آشکار ساختن هرگونه اطلاعات را بمنظور اجرای هرگونه حکم قضائی، روال قانونی و درخواستهای دولتی ضروری می‌داند و همچنین حق ویرایش، رد، ارسال و یا یا حذف هرگونه اطلاعات را به صورت کلی و یا جزئی به روش جدید نانوپارس در هر زمان برای خود محفوظ می‌دارد.

ضمانتهای ویژه

مشترک توافق می‌نماید که نانوپارس هیچگونه ضمانت خاصی در ارتباط با سیستم پیش پرداخت ندارد. نانوپارس صریحا این حق را برای خود قائل است که به روش جدید خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحدید لغو نموده و یا انتقال دهد این امر جهت حفظ پایداری روال حقوقی، مدنی یا جنایی برای نانوپارس،شرکت‌های وابسته، نمایندگان، متصدیان ،مدیران و کارمندان آن می‌باشد.

10- ضامن تعهدات

مشترک یا هر شخص دیگر که به نمایندگی از مشترک این توافقنامه را با عمل تائید، به صورت الکترونیکی امضا می‌نماید، بدین وسیله اعلام می‌کند و متعهد می‌شود که دارای حقوق، اختیارات و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این توافقنامه رادارا میباشد و هیچ‌ یک از حقوق و مزایای این توافقنامه را به شخص دیگر انتقال نخواهد داد. همچنین متعهد می‌شود که 18 سال یا بیشتر سن دارد و یا وکیل قانونی وی این شرایط را دارد و به جانشینی وی این قرارداد را امضاء خواهد کرد و تضمین می نماید که تمام کارهایی را که انجام می‌دهد با علم بر اینکه بر منافع قانونی دیگران آسیب نمی‌زند و با منافع آنها در تضاد نیست انجام می‌دهد.

11-رفع مسئولیت

نانوپارس تحت هیچ شرایطی در برابر خسارات غیرمستقیم و اتفاقی(از قبیل از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئول نمی‌باشد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی)‌، نقض توافقنامه و رویه‌های جانبی آن بوده و یا عدم توانایی مشترک در استفاده از محصولات و یا خدمات نانوپارس و یا به هر علتی از دست رفتن اطلاعات و فایلها باشد. اگر چه نانوپارس احتمال چنین خسارتی را گوشزد کرده باشد، برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممکن است از حالات فوق مستثنی گردد که در همچین شرایطی مسئولیت نانوپارس محدود به قانون می‌گردد. مشترک موافقت می‌کند که در هیچ شرایطی حداکثر مسئولیت تقبل شده توسط نانوپارس در برابر خسارات احتمالی بیش از کل مقدار پرداختی شما به ازای خدمات و محصولات مشخص خریداری شده نگردد.

انتهای بند 12 برخی از حوزه‌های قضایی اجازه رد ضمانت ضمنی را نمی‌دهند ،در این موارد موردشرح داده شده در بالا در مورد شما قابل اجرا نمی‌باشد .بند 21 ابقاء بندهای 1،7،10،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22 در توافقنامه در صورت لغو شدن یا خاتمه یافتن توافقتامه به قوت خود باقی می‌ماند .

12-عدم وجود ضمانت

نانوپارس هرگونه ضمانت صریح یا ضمنی در فروش و غیره را نقض می‌کند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه میشوند. نانوپارس هیچگونه ضمانتی مبنی بر اینکه محصولات و خدمات احتیاجات مشترک را برآورده می‌کنند ، سرویسها قطع نمی‌شوند، بدون خطا هستند و با معایب برطرف خواهند شد ارئه نمی‌دهد. نانوپارس هیچگونه ضمانتی در مورد صحت و دقت عملکرد محصولات و خدمات و نتایج استفاده از آنها ارائه نمی‌دهد.

13-پرداخت غرامت

مشترک توافق می‌کند که از نانوپارس، پیمانکاران، نمایندگان، کارمندان، مدیران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب و یا هزینه شامل حق الوکاله که ناشی از ادعا، عملکرد و یا تقاضای شخص ثالث در ارتباط با مشترک (شامل نمایندگان مشترک و یا هر فرد دیگر که از اشتراک، محصولات یا خدمات مشترک با و یا بدون اجازه مشترک، استفاده از خدمات و محصولات که مشترک از نانوپارس خریداری نموده است) و یا نقض مفاد توافقنامه‌های موجود در این توافقنامه باشد، محافظت کرده و غرامات اجتماعی را پرداخت نماید. علاوه بر این مشترک موافقت می‌نماید که از نانوپارس در مقابل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب یا هزینه شامل حق ‌الوکاله که ناشی از نقض ضمانتها ذکر شد و در این توافقنامه به هرگونه عملکرد خلاف از جانب مشترک، هر ادعایی مبنی بر اشتراک شما به کپی‌رایت ، علامت تجاری، حق مالکیت معنوی شخص دیگر باشد محافظت کرده و غرامات احتمالی را بپردازد. این غرامات علاوه بر غرامتهایی است که مشترک از طرف خود پرداخت می‌نماید. چنانچه شکایتی علیه نانوپارس در حال اجرا یا ارسال باشد نانوپارس باید در این مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترک در مورد ارسال این تعهد‌نامه به منزله نقض موارد این توافقنامه خواهد بود. نانوپارس مجاز خواهد بود در مقابل چنین ادعاهایی به روش جدید خود از خود دفاع نماید. مشترک متعهد می‌شود که در صورت بروز چنین ادعاهایی بلافاصله نانوپارس را جهت کنترل امور در جریان قرار داده و در تمام مراحل به طور کامل با نانوپارس همکاری نماید و همچنین توافق می‌نماید چنانچه نانوپارس متوجه اقامه مشکلات نهاد دولتی ، اداری یا قضایی در رابطه با اشتراک مشترک در نانوپارس گردد، علاوه بر تغییر کنترل اشتراک مشترک هرگونه اقدام دیگری را که جهت رعایت قوانین دولتی، اداری یا قضایی لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.

14- قوانین حاکم،محل دادرسی ، عدم اجازه شکایت

مشترک موافقت می‌نماید که محل دادرسی پرونده‌های مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط نانوپارس در دادگاه تهران و یا کمیته مبارزه با جرائم رایانه ای واقع در تهران باشد. مشترک مجاز نخواهد بود در مسائلی که در این توافقنامه روش شده‌اند شکایتی به دادگاه ارائه دهد.

15- ابلاغ های قانونی

کلیه ابلاغها و اعلانات نانوپارس (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سایت اعلام خواهند شد. اخطارهای مربوط به نقض قرارداد به پست الکترونیک و یا آدرس پستی مشترک ارسال می‌شوند. در هرصورت تاریخ دریافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته می‌شود. اعلانات و ابلاغهای مشترک به نانوپارس میبایست به پست الکترونیک موجود در سایت نانوپارس ارسال گرد

16-عناوین

عناوین موجود در این توافقنامه جنبه تفسیری دارند و چنانچه تضادی بین عناوین و مفاد توافقنامه وجود‌داشته باشد، مفاد قرارداد میبایست مرجع عملکرد قرار گیرند .

17-توافقنامه کامل

توافقنامه حاضر شامل رویه‌ها و توافقنامه‌هایی که در این قسمت اشاره شده (مانند رویه حل اختلافات) به عنوان قرارداد کامل و تنها قرارداد بین مشترک و نانوپارس برای محصولات و خدمات ذکر شده تلقی می‌گردد.

18- تفکیک‌پذیری

بخشهای این قراداد تفکیک‌پذیر میباشند. در صورتی که بخشی از این قرارداد نامعتبر یا غیر اجرایی باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزدیکترین شکل به متن اصلی تفسیر می‌گردد و سایر قسمتها و شرایط توافقنامه به طور کامل لازم‌الاجرا هستند.

19- سلب اختیار

عدم اجرای بخشی از شرایط این توافقنامه و توافقنامه های ضمیمه آن توسط نانوپارس در مقابل مشترک یا دیگران به منزله سلب حق اجرای این توافقنامه از نانوپارس نمی‌باشد.

20- وضعیت اضطراری

نانوپارس همه تلاش خود را برای پایدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام می‌دهد با این همه مشکلات تفکیکی خاص و سایر عوامل خارج از کنترل نانوپارس هر از چندگاهی ممکن است منجر به وقفه در سرویس‌دهی نانوپارس گردند. مشترک موافقت می‌نماید نانوپارس را برای نتایج این وقفه‌ها مسئول نداند.

21- عدم بهرهمندی شخص ثالث

هیچ قسمتی از این قرارداد صریحا و یا ضمنی به مفهوم اعطای حقوق، مزایا و یا تعهدی به شخص ثالث نمی‌باشد، مگر مواردی که در این توافقنامه ذکر شده‌اند.