• با ما تماس بگیرید
 • ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۳-۷ , ۰۲۱-۹۱۰۹۰۹۹۱
 • support@nanopars.com

 

 • وضعیت آزاد برای ثبت (Available)

در این وضعیت، دامنه آزاد و برای عموم قابل ثبت است در صورتی که مرکز ایرنیک تایید کند و جزو دامنه های ممنوع نباشد.

ثبت دامنه های ملی فقط به دو دوره یک ساله و پنج ساله امکان پذیر است.

 • وضعیت فعال (Active) 

ثبت دامنه های ملی فقط به دو دوره یک ساله و پنج ساله امکان پذیر است.

 • وضعیت منقضی شده (30روزه) (Expired)

در صورت عدم تمدید دامنه در وضعیت فعال، امکان تمدید دامنه بدون هزینه اضافی تا 30 روز پس از انقضا وجود دارد. البته بدیهی است بلافاصله بعد از انقضای دامنه DNS قطع می شود.

 • وضعیت باز خرید یا قفل (30روزه) (Lock) 

بعد از گذشت 30 روز از انقضای دامنه با پرداخت جریمه ای معادل هزینه یک سال مجددا امکان تمدید دامنه تا 30 روز وجود دارد.

 • وضعیت حذف (5روز) (Deletion) 

چنانچه بعد از 60 روز از انقضای دامنه، تمدید صورت نگیرد دامنه بعد از 1 الی 5 روز حذف می شود و مجددا قابل ثبت خواهد بود.

 

 • لازم به ذکر است با توجه به انتشار عمومی دامنه های منقضی شده در سایت ایرنیک امکان ثبت دامنه شما توسط شخص دیگری وجود دارد.
 • شرکت نانوپارس در فاصله ی زمانی یک ماه مانده به انقضای سرویس چندین مرتبه به صورت پیامک و ایمیل شما را از انقضای سرویس مطلع می سازد لذا شایسته است همواره اطلاعات خود را در پنل کاربری سایت به روز نگاه دارید.

 

 • وضعیت آزاد برای ثبت (Available) 

در این وضعیت، دامنه آزاد و برای عموم قابل ثبت است و امکان ثبت آن برای 1 تا 10 سال امکان پذیر می باشد.

 • وضعیت فعال (Active) 

در این وضعیت دامنه مورد نظر فعال است.و صاحب دامنه در این وضعیت در هر زمانی می تواند برای تمدید دامنه اقدام نماید.و مدت تمدید به مدت اعتبار دامنه افزوده خواهد شد.

 • وضعیت منقضی شده (30روزه) (Expired)

در صورت عدم تمدید دامنه در وضعیت فعال، امکان تمدید دامنه بدون هزینه اضافی تا 30 روز پس از انقضا وجود دارد. البته بدیهی است بلافاصله بعد از انقضای دامنه DNS قطع می شود.

 • وضعیت باز خرید یا قفل (30روزه) (Lock) 

بعد از گذشت 30 روز از انقضای دامنه با پرداخت جریمه ای معادل 10برابر هزینه تمدید مجددا امکان تمدید دامنه تا 30 روز وجود دارد.

 • وضعیت حذف (5روز) (Deletion) 

چنانچه بعد از 60 روز از انقضای دامنه، تمدید صورت نگیرد دامنه بعد از 5 روز حذف می شود و مجددا قابل ثبت خواهد بود.